انتشارات

نام:

محل کار:

شماره تلفن داخلی:

قابل توجه اساتید محترم

اداره انتشارات علمی از بخشهای دیگر معاونت پژوهشی است که عمده اهداف آن عبارتند از:

۱٫ تألیف و ترجمه، نشر کتب درسی و کمک درسی برای رشته های مختلف آموزشی

  1. مشارکت در رفع کمبودها و کاستی های موجود در کتاب های درسی و کمک درسی جهت رشته های مختلف مراکز آموزشی و پژوهشی کشور.
    ۳٫ نشر تحقیقات و تتبعات جدید و معتبر به زبان فارسی یا زبان های خارجی.
    ۴٫ تشویق و ترغیب اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه، سایر پژوهشگران، در امر تألیف و ترجمه کتاب های مورد نیاز مراکز آموزشی و پژوهشی کشور.
    ۵٫ احیاء و نشر متون کهن و معتبر و ممتاز خصوصاً متونی که منبع علوم و معارف اسلامی محسوب می شود.

مدارک لازم جهت چاپ کتاب

استعلام ترجمه

تکمیل فرم استعلام ترجمه توسط گروه تخصصی و آموزشی مربوطه به پیوست سرفصل دروس و حکم کارگزینی

ارائه دو نسخه کپی از جلد کتاب، صفحه عنوان، صفحه شناسه، فهرست مطالب و منابع و چند صفحه از متن کتاب مورد ترجمه

تذکر: کتبی جهت استعلام ترجمه به سازمان مرکزی اعلام میشوند که حداکثر ۵ سال از زمان انتشار آن سپری شده باشد.

تایید اولیه در شورای انتشارات علمی و داوری علمی

آماده سازی کتاب طبق راهنمای نگارش و ارائه یک نسخه سیمی لاکی از اثر به پیوست CD

تکمیل فرم درخواست انتشار و تأییدیه گروه تخصصی و فرم توجیهی و ارائه سرفصل دروس که توسط گروه مربوطه تایید شده باشد.

حکم کار گزینی برای اعضای هیات علمی و گواهی حق التدریس برای مدرسین

تأییدیه سوابق علمی و پژوهش

تکمیل فرم تعهدنامه ۱،۲در خصوص حفظ و دفاع از حقوق مادی و معنوی تولیدات علمی

تایید نهایی در شورا

پس از انجام داوری علمی و ویراستاری ادبی و صفحه آرایی یک نسخه پرینت کامل از کتاب، به پیوست CD

شامل: فایل فصل بندی و کلی PDF&WORD (با حجم بیشتر از ( MB 10 ، ارائه یک نسخه فایل (طرح جلد jpg & tif )

دو نسخه پرینت رنگی از طرح جلد کتاب

دریافت مجوز نشر

ارائه یک نسخه پرینت از کتاب به پیوست CD شامل: (فایل PDF با حجم کمتر از۱۰ MB )

ارائه کپی شناسنامه وکارت ملی و مدرک تحصیلی

تکمیل فرم تعهدنامه۳

استاد محترم خواهشمند است: تمامی فایلهای مربوطه به کتاب خود را فقط بر روی  CD ارائه دهید.

جهت تسریع در چاپ و نشر کتاب در تاریخهای مقرر شده توسط اداره انتشارات علمی حضور به موقع داشته باشید.

گردش کار دفتر چاپ  و نشر کتاب