انجمن های علمی

نام:

محل کار:

شماره تلفن داخلی:

وظایف و اختیارات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات در راستای اهداف  والای خود همواره توجه ویژه ای به تشکلهای علمی دانشجوئی از جمله انجمن های علمی داشته ، از این رو امور انجمن های علمی را با ساختاری منسجم و منظم در حوزه معاونت پژوهشی پی ریزی نموده است .

امورانجمن های علمی شامل دو بخش می باشد، بخش اول انجمن های علمی و بخش دوم مراکز آموزشی و تحقیقاتی دانشجوییست .

در بخش انجمن های علمی در  حال حاضر هفت انجمن فعالیت دارند که اسامی آنها بدین ترتیب است :

انجمن علمی عمران

انجمن علمی مکانیک

انجمن علمی معماری

انجمن علمی پلیمر

انجمن علمی کامپیوتر و آی تی

انجمن علمی حسابداری و مدیریت

انجمن علمی برق

انجمن های علمی از فعال ترین و درخشان ترین تشکل های دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات می باشد که شروع فعالیت های آن با انجمن علمی عمران در سال ۱۳۷۳ در این واحد دانشگاهی آغاز شده است.

در بخش مراکز آموزشی و تحقیقاتی دانشجویی سه قسمت زیر تحت نظر مدیر امور انجمن های علمی اداره می گردد :

۱- مرکز آموزش مهارت های پیشرفته مجاور دانشگاهی (ASD )

۲- مرکز آموزش و تحقیقات دانشجوئی مکاترونیک ،رباتیک و هوا فضا

۳- مرکز آموزش و تحقیقات دانشجویی بازی سازی و برنامه نویسی

به منظور هماهنگی و ارتباط هرچه بیشتر انجمن های علمی دانشگاه و نیز پویایی و ایجاد شور بیشتر علمی و پژوهشی و شاداب نمودن دانشجویان از سوی مدیر امور انجمن های علمی مجمعی به نام شورای مرکزی انجمن های علمی متشکل از کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسین تشکیل گردیده است .