کارگاهها و آزمایشگاهها

نام:

محل کار:

شماره تلفن داخلی: ۲۱۳

وظایف و اختیارات

در این بخش به تفصیل اطلاعات جامعی از ۵۷ واحد آزمایشگاهی و کارگاهی تخصصی و فنی این واحد دانشگاهی و مسئولین محترم مجموعه های موجود و تجهیزات و توان تخصصی و لیست خدمات ارائه شده آموزشی ، پژوهشی و برون دانشگاهی ارائه می گردد.

مجموعه آزمایشگاهها و کارگاههای این اداره در دو بخش آموزشی و تحقیقاتی و در ۹ مجموعه ذیل متمرکز گردیده و همگی فعال و در حال خدمت رسانی به دانشگاه و جامعه می باشند.

۱- مجموعه آزمایشگاهها و کارگاههای آموزشی:

مجموعه آزمایشگاههای مهندسی مکانیک جامدات و مقاومت مصالح
مجموعه آزمایشگاههای مهندسی مکانیک سیالات و انرژی های نو
مجموعه آزمایشگاههای مهندسی عمران و معماری
مجموعه آزمایشگاههای مهندسی کامپیوتر
مجموعه آزمایشگاههای مهندسی برق
مجموعه کارگاههای فنی و مهندسی
مجموعه آزمایشگاههای فیزیک ، شیمی و مهندسی پلیمر

مجموعه کارگاهها و آزمایشگاههای مهندسی نساجی

۲- مجموعه آزمایشگاههای تحقیقاتی:

آزمایشگاه تحقیقاتی نانو تکنولوژی

آزمایشگاه تحقیقاتی آب و فاضلاب و بیوتکنولوژی

آزمایشگاه تحقیقاتی پلیمر

آزمایشگاه تحقیقاتی سازه و زلزله

سخن پایانی:

یقیناً اطلاعات ارائه شده از اداره آزمایشگاهها و کارگاههای این واحد در وب سایت دانشگاه و همچنین در سامانه آزمایشگاههای همکار آزاد(ساها) می تواند گامی مؤثر در جهت شناسائی دقیق توان علمی و تخصصی به روز و کارآمد دانشگاه در ارائه خدمت به  جامعه و صنعت بردارد.

بسیار خرسندیم از بازدید حضرتعالی و بدینوسیله پذیرای نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات و طرحهای همکاری مشترک با حضرتعالی و یا مجموعه مدیریتی تحت امر هستیم.